Korporativna diplomatija

Korporativna diplomatija
Korporativna diplomatija
Jednodnevni seminar VIP
Boris Đurić komunikolog
Predavač: Boris Đurić, komunikolog, novinar, producent i autor knjige “Javni nastup – od prepelice do predatora” koji je karijeru ostvario kao spiker, PR menadžer i radio i TV voditelj.

Svrha seminara je razumevanje kulturalnih razlika u poslovnom okruženju. U dobu globalnih komunikacija često imamo situaciju da sarađujemo sa ljudima iz različitih kulturalnih sredina. To može biti izvor nerazumevanja i pogrešne poslovne strategije, ali može biti i prečica do uspeha, ako razumemo šta se smatra neprihvatljivim a šta poželjnim modelom komuniciranja, bilo da je unutar multinacionalne korporacije ili sa partnerima ili klijentima iz drugih zemalja.

Korporativna kultura svima nalaže ljubaznost u komunikaciji, ali postoje neke specifičnosti koje moramo uzeti u obzir ako želimo da ostavimo dobar utisak.

Trajanje...............2x50 min

Teme:

Zašto je za Vaš posao važna Korporativna diplomatija?
Kako da prepoznate “sa kim imate posla”?
Kako da izbegnete neprijatnosti zbog kulturalnih razlika?
Kako i kada da pravilno predate ili primite poklon?
Kako i kada da predate ili primite vizit kartu?
Koje su to razlike između monohronih i polihronih kultura?
Kako da prepoznate „igre moći“ i pobedite?
Kako da ostavite sjajan utisak i zaključite posao?
...i to sve uz mnogo primera i situacija koje ćete prepoznati!

Bonus predavanje sa demostracijom
Gastronomija & Biznis. Teme:

1. Hrana i piće
2. Vino i hrana
3. Cigare i zašto je duvan uključen u gastronomiju
4. Kako gastronimja može da bude osnova povezivanje ljudi
5. Bon ton u gastronomiji

autorborisdjuric@gmail.com