Dobrodošli!

Boris Đurić ima za sobom višedecenijsko iskustvo u više srodnih, medijski orijentisanih karijera. Kao spiker, novinar, producent, PR menadžer i autor knjige o javnom i medijskom nastupu drži stručna predavanja i seminare u tom domenu. Kao komunikolog, proučava interpersonalne komunikacije u digitalnom svetu, kao i korporativnu diplomatiju, što je predmet njegove nove knjige.
Iskustvo u radu sa multinacionalnim korporacijama iz SAD, UAE, Rusije, Kine i EU, pomoglo mu je da razume važnost kulturoloških razlika u poslovnom okruženju kao važnog elementa uspeha svakog zajedničkog poduhvata.

Boris Đurić komunikolog
PORTFOLIO

Ostvarivši paraleleno više profesionalnih karijera, sa obe strane mikrofona i kamere, lista profesionalnog angažmana je neobično dugačka i podrazumeva radio i TV novinarstvo, audio i video produkciju, odnose s javnošću i kreativno pisanje. Kao komunikolog, proučava korporativnu diplomatiju i kulturalne razlike u poslovnom okruženju.

KNJIGA

Danas je više nego ikad važno da naučite kako da predstavite sebe u javnosti, što podrazumeva i komunikaciju preko Interneta. Knjiga “Javni nastup – od prepelice do predatora” je namenjena svima koji žele da oslobode svoj skriveni unutrašnji potencijal, bilo da je izgovorena ili pisana reč, kao i onima koji započinju profesionalnu karijeru u medijima.

PREDAVANJA

Konstantno usavršavanje je preduslov za uspeh. Stručni seminar iz komunikacija je pomogao mnogim vrhunskim menadžerima da postignu bolje rezultate. “Javni nastup” je samo jedno od više stručnih predavanja i seminara koji podrazumevaju teme iz oblasti korporativne diplomatije, kao i najnovijih tehnologija u domenu komunikacija.

Javni nastup
JAVNI NASTUP
"Od prepelice do predatora"
Drugo prošireno izdanje o javnom i medijskom nastupu ima dva dela: Prvi deo se odnosi na sticanje većeg samopouzdanja, oslobađanje od treme, kao i niz uputstava za menadžere koji se spremaju da održe poslovnu prezentaciju ili gostuju u medijima. Drugi deo je namenjen novinarima i reporterima koji tek stupaju u medijske vode i treba im podrška da budu bolji u svom poslu.