Portfolio

VOICE TALENT
Profesionalnu karijeru Boris Đurić je započeo kao spiker na radiju davne 1993. godine. Naredne godine je paralelno započeo karijeru spikera na televiziji što je rezultovalo brojnim angažmanima za čitanje reklama i tekstova u TV emisijama. Zbog toga je često angažovan od strane više advertising agencija kao voice talent za čitanje TV i radijskih reklama. Na to treba dodati brojne projekte sopstvene audio/video produkcije i staž od tri decenije.
"Poštujem korporacije i brendove, ali sarađujem sa ljudima!"