Archives: Project

Sam protiv sebe

Film “40 dana” nastao je u saradnji sa SANU, a prema motivima knjige Ane Radin “Uloga vampira u srpskoj mitologiji i knjizevnosti”.

40 Days

Film “40 dana” nastao je u saradnji sa SANU, a prema motivima knjige Ane Radin “Uloga vampira u srpskoj mitologiji i knjizevnosti”.